• Strada Enuparului nr. 32, Brasov

Hormoni fertilitate

Împreună cu FSH (hormonul foliculostimulant) LH aparţine familiei gonadotropilor. Secreţia FSH şi LH este pulsatilă şi este controlată de eliberarea intermitentă de gonadotropin releasing hormone (GnRH) de la nivelul hipotalamusului. LH şi FSH reglează şi stimulează creşterea şi funcţionarea gonadelor (ovare şi testicule). Cei doi hormoni sunt produşi de celulele gonadotrope ale hipofizei anterioare de […]

    FSH, împreună cu LH (hormonul luteinizant), aparţine familiei hormonilor gonadotropi. FSH şi LH sunt secretaţi pulsatil de hipofiza anterioară, ca răspuns la eliberarea intermitentă de gonadotropin releasing hormone (GnRH) de la nivelul hipotalamusului. Nivelul sanguin al hormonilor gonadotropi este controlat de hormonii sexuali (estrogen, progesteron, testosteron etc.) prin feedback negativ pe hipotalamus. La […]

Prolactina este secretată de hipofiza anterioară şi eliberată episodic. Prolactina apare în ser sub trei forme diferite. Predomină forma monomerică (80%) care este activă din punct de vedere biologic şi imunologic; urmează în procent de 5-20% forma dimerică (“big” prolactina) care este biologic inactivă, iar în proporţie de 0.5-5% forma tetramerică (“big-big”prolactina) cu activitate biologică […]

Gonadotropina corionică umană (HCG), un hormon de natură glicoproteică produs în mod normal de placentă şi în mod aberant de unele tumori cu celule germinale, este alcătuit din două subunităţi diferite: α şi β. Subunitatea α, constituită din 92 aminoacizi, este identică cu cea a hormonilor LH, FSH şi TSH. Subunitatea β, ce conţine 145 […]

SHBG (sex hormone binding globulin) este o proteină plasmatică ce leagă specific androgenii şi estradiolul circulant. Este sintetizată de celulele hepatice şi eliberată în circuitul sangvin, unde are un timp de înjumătăţire de cca. 7 zile. Secreţia sa este controlată de nivelurile circulante de androgeni şi estradiol. Concentraţia SHBG influenţează atât biodisponibilitatea tisulară a steroizilor […]

0729 992 000